Aanmelden

Voordat u zich aanmeldt, adviseren wij u alle onderstaande informatie te lezen. Deze informatie kan op u van toepassing zijn.

Vanaf heden nemen wij geen aanmeldingen aan betreffende verzekerden van CZ en labels Ohra, CZ Direct, Nationale Nederlanden, Just en PZP, en Zilveren Kruis (Achmea) en labels zoals Interpolis, FBTO, De Friesland, Avero Achmea. Het jaarlijks budget dat uw zorgverzekeraar ons ter beschikking stelt, is ontoereikend en voor 2023 inmiddels ‘op gebruikt’.

Wij adviseren u bij uw zorgverzekeraar te rade te gaan, uw zorgverzekeraar heeft een zorgplicht en zal voor u een kwalitatief gelijkwaardige plek bij u in de buurt regelen. Verzoeken via uw zorgverzekeraar om buiten het budget om toch met een behandeling bij ons te starten worden niet gehonoreerd, ook al geeft uw verzekeraar daarvoor speciale toestemming. Het spijt ons zeer dat we u vanwege deze budgettaire redenen op dit moment niet de hulp kunnen bieden die gevraagd wordt.

U heeft in alle gevallen van vergoeding te maken met uw eigen risico; dat geldt voor alle GGZ zorg die valt onder uw basisverzekering. Voor verdere vragen hierover raden wij u aan uw polis­voor­waarden te raadplegen en contact op te nemen met uw zorg­verzekeraar. Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent; u bent hier zelf verantwoordelijk voor.
Voor alle duidelijkheid, ook wanneer u bij ons na intake niet in behandeling bent gekomen, wordt de bestede tijd voor het intaketraject bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en zal de verzekeraar het eigen risico met u verrekenen.

Let op: Sinds enige tijd ontvangt De BOSgroep te veel aanvragen voor behandeling. Hierdoor wordt onze wachttijd tot intake en daarna tot behandeling langer dan wij wenselijk achten. Hoe langer u moet wachten op een eerste gesprek, hoe meer uw klachten verergeren. Doordat de zorgvraag en de wachttijd op vele plekken toeneemt, ontvangen we steeds meer aanvragen van buiten onze regio. We hebben daarom besloten vanaf maandag 18 januari 2021 alleen aanmeldingen te accepteren afkomstig uit de Haarlemmermeer en postcodegebieden 1060, 1066, 1068 en 1069 (Amsterdam). Wij hopen hiermee de wachttijd te beperken en in rustiger tijden de deur weer voor iedereen open te zetten. Wij adviseren u om met uw huisarts of uw zorgverzekeraar te kijken naar een plek dichter bij u in de buurt. Uw zorgverzekeraar heeft een zorgplicht en dient voor u een passende plek te vinden.

Wachttijd
U dient rekening te houden met een wachttijd (peildatum: 1 maart 2023) van 9 weken tot de intakefase (de “aanmeldingswachttijd”), vanaf het moment dat wij de verwijzing van uw huisarts én uw aanmelding in ons bezit hebben. Het is ons streven om het eerste behandelgesprek in de BGGZ binnen 4 weken en in de SGGZ binnen 4 weken na het adviesgesprek te laten plaatsvinden (de “behandelingswachttijd”). Dit is natuurlijk ook afhankelijk van uw agenda. Mocht u deze wachttijd te lang vinden dan adviseren wij u elders hulp te zoeken*.

Zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben

In 2023 sluit De BOSgroep geen contract af met Menzis en labels. Bent u verzekerd bij Menzis, Hema, Anderzorg of PMA dan kunt u helaas niet bij ons terecht, ook niet op basis van restitutie. Wij verwijzen u naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft zorgplicht en dient voor u een andere, kwalitatief vergelijkbare en geschikte plek te vinden, bij u in de buurt.

Werkwijze
Om voor vergoeding van de gesprekken in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig. Deze verwijsbrief dient voorafgaande aan het intakegesprek in ons bezit te zijn. Heeft u (nog) geen verwijsbrief, maakt u dan eerst een afspraak met uw huisarts. Heeft u de verwijzing meegekregen van uw huisarts, dan ontvangen wij deze graag. U kunt ons de verwijzing langsbrengen, opsturen per post, uploaden bij het invullen van het aanmeldformulier of scannen en aanleveren per e-mail (info@debosgroep.nl). Wanneer u aan de beurt bent voor een intake-afspraak en de verwijzing is in ons bezit, dan bellen wij u en plannen we de intake-afspraak. Is de verwijzing niet in ons bezit, dan nemen we geen contact met u op. Praktisch gezien betekent dit dat u langer op een afspraak moet wachten en dat anderen u voor gaan. Na aanmelding ontvangt u per mail of telefonisch bericht.

De verwijzer ontvangt na intake, indien de cliënt toestemming heeft gegeven, een korte samenvatting van de intake, een voorlopige diagnose en het behandelplan. Wanneer de behandeling is afgerond, ontvangt de verwijzer, indien cliënt toestemming heeft gegeven, bericht over het beloop van de behandeling en indien nodig advies voor de toekomst.

* Formeel moeten wij u wijzen op het volgende: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). In de praktijk blijkt echter dat wij ons in het algemeen kunnen houden aan de maximaal aanvaardbare wachttijden.

Aanmelden via beveiligde portal >

Om uw gegevens extra te beveiligen, verloopt het aanmeldproces via een beveiligde portal.
De portal opent in een nieuw tabblad, de url is https://portal.debosgroep.nl.