Aanmelden

Voordat u zich aanmeldt, adviseren wij u alle onderstaande informatie te lezen. Deze informatie kan op u van toepassing zijn.

U heeft in alle gevallen van vergoeding te maken met uw eigen risico; dat geldt voor alle GGZ zorg die valt onder uw basisverzekering. Voor verdere vragen hierover raden wij u aan uw polis­voor­waarden te raadplegen en contact op te nemen met uw zorg­verzekeraar. Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent; u bent hier zelf verantwoordelijk voor.
Voor alle duidelijkheid, ook wanneer u bij ons na intake niet in behandeling bent gekomen, wordt de bestede tijd voor het intaketraject bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en zal de verzekeraar het eigen risico met u verrekenen.

CLIËNTENSTOP PER 12 JULI 2024

Voor verzekerden van CZ, Ohra, Nationale Nederlanden en Just geldt een aanmeldstop per vrijdag 12 juli 2024. Helaas hebben wij van uw verzekeraar contractueel niet voldoende budget ontvangen om uw behandeling te kunnen bieden.

Vanaf 1 januari 2025 kunt u zich weer aanmelden. Wij adviseren u om elders hulp te zoeken. U kunt via uw zorgverzekeraar zorgbemiddeling vragen voor een kwalitatief gelijkwaardig alternatief.

Wachttijd (peildatum: 1 juli 2024)
De BOSgroep heeft te maken met veel meer aanmeldingen dan gemiddeld. Hierdoor zien wij onze wachttijd tot intake en behandeling snel oplopen. Per heden is er sprake van een wachttijd van minimaal 9 tot 10 weken tot de intakefase. (de “aanmeldingswachttijd”), vanaf het moment dat wij de verwijzing van uw huisarts én uw aanmelding in ons bezit hebben. Het is ons streven om het eerste behandelgesprek in de BGGZ binnen 4 weken en in de SGGZ binnen 4 weken na het adviesgesprek te laten plaatsvinden (de “behandelingswachttijd”). Dit is natuurlijk ook afhankelijk van uw agenda. Mocht u deze wachttijd te lang vinden dan adviseren wij u elders hulp te zoeken*.

Zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben

De BOSgroep sluit geen contract af met Menzis en labels. Bent u verzekerd bij Menzis, Hema, Anderzorg of PMA dan kunt u alleen bij ons terecht op basis van restitutie, dit houdt in dat u onze factuur zelf moet indienen bij uw verzekeraar. Uw verzekeraar zal afhankelijk van uw polis, 60 tot 100% van de factuur vergoeden. Wij raden u aan uw polis hier goed op na te kijken.

Werkwijze
Om voor vergoeding van de gesprekken in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig. Deze verwijsbrief dient voorafgaande aan het intakegesprek in ons bezit te zijn. Heeft u (nog) geen verwijsbrief, maakt u dan eerst een afspraak met uw huisarts. Heeft u de verwijzing meegekregen van uw huisarts, dan ontvangen wij deze graag. U kunt ons de verwijzing langsbrengen, opsturen per post, uploaden bij het invullen van het aanmeldformulier of scannen en aanleveren per e-mail (info@debosgroep.nl). Wanneer u aan de beurt bent voor een intake-afspraak en de verwijzing is in ons bezit, dan bellen wij u en plannen we de intake-afspraak. Is de verwijzing niet in ons bezit, dan nemen we geen contact met u op. Praktisch gezien betekent dit dat u langer op een afspraak moet wachten en dat anderen u voor gaan. Na aanmelding ontvangt u per mail of telefonisch bericht.

De verwijzer ontvangt na intake, indien de cliënt toestemming heeft gegeven, een korte samenvatting van de intake, een voorlopige diagnose en het behandelplan. Wanneer de behandeling is afgerond, ontvangt de verwijzer, indien cliënt toestemming heeft gegeven, bericht over het beloop van de behandeling en indien nodig advies voor de toekomst.

* Formeel moeten wij u wijzen op het volgende: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). In de praktijk blijkt echter dat wij ons in het algemeen kunnen houden aan de maximaal aanvaardbare wachttijden.

Aanmelden via beveiligde portal >

Om uw gegevens extra te beveiligen, verloopt het aanmeldproces via een beveiligde portal.
De portal opent in een nieuw tabblad, de url is https://portal.debosgroep.nl.