Therapie

Alle psychologische hulp is gericht op inzicht in uw probleem, vermindering van uw klachten en invulling geven aan uw hulpvraag. In de gesprekken werken wij met u volgens vooropgesteld plan en doelstelling. Het kan daarbij gaan om een gewenste gedragsverandering, maar ook om acceptatie en verwerking, het ontwikkelen van een andere kijk op uw problemen of het vinden van een nieuw levensperspectief. Veel levensgeluk wordt bepaald door hoe we omgaan met wat er op ons pad komt. Wij kunnen dat beïnvloeden door onze houding en ons gedrag te veranderen of aan te passen. Vaak is hier geen lang therapietraject voor nodig, maar volstaat praktische kortdurende hulp door een van onze GZ-psychologen. Onze hulp duurt kort als dat voldoende is en kan langer duren indien nodig en mogelijk. Soms is langer durende of intensievere hulp nodig en gewenst. U kunt dan bij ons onder begeleiding van een van de psychotherapeuten bij ons aan het werk met uzelf.

Welke behandeling wordt geadviseerd hangt af van de aard en intensiteit van uw klachten en uw hulpvraag. Uw huisarts geeft in de verwijzing indicatie voor de zorg die nodig is als het gaat om verzekerde zorg: BGGZ (Basis GGZ) of SGGZ (Gespecialiseerde GGZ).

Als er sprake is van klachten die niet vanzelf overgaan, kunnen een beperkt aantal gesprekken gericht op inzicht en aanpak van uw klachten al voldoende verlichting geven. Hier werken wij met de meest effectieve methode met u naar toe. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan een vervolgbehandeling nodig zijn.

Psychotherapie is, nog meer dan kortdurende psychologische zorg, gericht op processen van groei en verandering. In gesprekken onderzoeken wij samen met u uw klachten en problemen en hun samenhang met uw gevoelens en gedachten hierover, uw gedrag, persoonlijkheid en levensgeschiedenis. Het therapiecontact geeft u een podium om lastige, soms minder herkenbare of gewenste emoties te beleven, te onderzoeken en te ordenen, zodat u na afloop van de therapie beter in staat bent deze emoties in goede banen te leiden, uw gedachten die hiermee samenhangen bij te sturen en uiteindelijk ook bewuster kunt kiezen voor nieuw gedrag.

Wij werken via het matched care principe. Dat houdt in dat de behandeling wordt afgestemd op uw eigen hulpvraag en behoefte. Samen met u bekijken we welke aanpak en methoden we hiervoor inzetten. We werken daarbij zoveel mogelijk volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten (evidence based). Op www.thuisarts.nl kunt u meer lezen over wat u kunt verwachten van een behandeling van psychische klachten. Wij werken onder andere met elementen vanuit de volgende therapievormen:

Cognitieve Gedragstherapie (CGT): CGT is een bewezen effectieve behandelmethode voor verschillende soorten klachten. Zowel het denken als het gedrag wordt in de behandeling onder de loep genomen en samen kijken we waar verandering mogelijk is om uw klachten te doen verminderen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT): Met ACT leert u om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die u in het leven tegenkomt (Acceptance) en (meer) ruimte te maken voor dingen die echt waardevol voor u zijn (Commitment).

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): EMDR helpt u om ingrijpende negatieve ervaringen te verwerken, die u blijven achtervolgen en belasten met restverschijnselen. U hoeft hierbij niet jarenlang te praten over het verleden. EMDR combineert het terugdenken aan een traumatische ervaring met snelle oogbewegingen. De nare ervaring wordt zo op een andere manier in je geheugen opgeslagen. De negatieve emoties die gekoppeld zijn aan het trauma, verminderen of verdwijnen. Ook langere tijd na het trauma is EMDR bewezen effectief.

Cliëntgerichte psychotherapie: Cliëntgerichte psychotherapie is gericht op duurzame persoonlijkheidsveranderingen om klachten te doen verminderen. De werkrelatie met de cliënt staat in de behandeling centraal. In deze stroming wordt er vanuit gegaan dat u zelf weet wat u nodig heeft om u beter te gaan voelen. De therapeut heeft een volgende houding en helpt u uw eigen gedachten, gevoelens en beweegredenen te ervaren en te onderzoeken.

Schematherapie: Wij maken gebruik van technieken en onderdelen van schematherapie. Schematherapie is een bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie. Schematherapie helpt u de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. U leert uw patronen te herkennen en zodanig te veranderen dat u anders gaat denken, u beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. U leert voelen wat uw behoeften zijn en u leert hier op een gezondere manier mee om te gaan.

NB Bent u op zoek naar een geregistreerd schematherapeut, dan verwijzen wij u graag naar: https://www.schematherapie.nl/zoek-een-therapeut.

E-health:

Kan een face-to-face afspraak niet doorgaan, dan bieden wij de mogelijkheid om een beeldbelgesprek te voeren via Therapieland. Daarnaast wordt afhankelijk van uw voorkeur, uw behandeldoelen en de behandelmethode, gebruik gemaakt van apps zoals Daylio (stemmingsregistratie), Gedachtegrip (in het kader van Cognitieve Gedragstherapie), Three Good Things (een ‘witboek’, in het kader van de behandeling van een negatief zelfbeeld), VGZ mindfulness coach app (Mindfulness) en BackUp (suïcidepreventie).

Het betrekken van naasten

Als u daar behoefte aan heeft, zijn familieleden welkom om mee te komen. Als betrokkenheid van familieleden wenselijk blijkt, zal dit door de behandelaar met u besproken worden. De cliënt is hier onder behandeling en geeft aan of hij/zij dit wenselijk vindt. Zodra er sprake is van een uitgesproken ernstig bedreigende situatie, zal na ruggenspraak met een senior collega contact opgenomen kunnen worden met naasten zonder toestemming van de cliënt.

Waarvoor kunt u niet bij ons terecht?

U kunt helaas niet bij ons terecht als u problemen heeft met agressieregulatie, als u acuut suïcidaal bent of kampt met verslavingsproblematiek of anorexia. We hebben niet de expertise in huis en/of de bezetting om de passende zorg te kunnen bieden. Daarnaast kan het voorkomen dat bij intake blijkt dat door een samenspel van verschillende factoren (die wij niet op voorhand kunnen voorzien), wij eveneens van indruk zijn u niet de juiste zorg te kunnen bieden. Wij zullen dan ons best doen om met u en in overleg met uw huisarts te kijken naar passende zorg, zo ver mogelijk.