Omgaan met ziekte

Een ernstige ziekte vraagt veel van de patiënt. Het kan leiden tot het verstoren van de draagkracht/draaglast balans. Enerzijds omdat de ziekte, met angst, onzekerheid en pijn, veel van je vraagt, maar ook doordat je daadwerkelijk minder kan hebben. Je kunt minder ondernemen en minder leuke en ontspannende dingen doen, zoals sporten. Dit alles heeft ook weer invloed op je gezin, werk en vriendschappen. Soms kunnen onverwerkte problemen uit het verleden juist nu de kop op steken, omdat je lichamelijk kwetsbaarder bent en je je kwetsbaar voelt. Het kan moeilijk zijn daarover met elkaar te praten. In therapie vind je woorden om te kunnen praten, en leer je beter om te gaan met spanningen rond het ziekteproces.

Ook bieden we geregeld de Houd me Vast training aan: een training gericht op het verbeteren en verdiepen van de band tussen beide partners, met als focus omgaan met ziekte binnen de partnerrelatie.

Meerdere van onze psychologen hebben ook in een ziekenhuis gewerkt en hebben ervaring met “hoe het er daar aan toegaat”. Daarnaast hebben we ook wat geleerd over verschillende ziektebeelden, over bijvoorbeeld MS, schildklierproblemen, diabetes, verschillende vormen van kanker, dementiële beelden en verschillende erfelijke aandoeningen. We zijn geen artsen, maar weten het verschil tussen een hyper en een hypo bij diabetes, dat MS een verschillend beloop kan hebben en dat er verschillende behandelingen zijn voor kanker, mede omdat er zoveel verschillende vormen van kanker zijn.

We werken samen met het IDC (Ingeborg Douwescentrum), de afdeling medische psychologie van het VUmc/AMC en de afdeling klinische genetica van het LUmc. We hebben ook goede contacten met de afdeling medische psychologie van het Slotervaart ziekenhuis en het OLVG West en Oost en het Spaarne Gasthuis.

Pilot aanpassingsstoornis bij patiënten met kanker

Momenteel neemt Christine Brouwer, klinisch psycholoog en psychotherapeut, als behandelaar deel aan een pilot van het IKNL (integraal kankercentrum Nederland) voor het behandelen van aanpassingsstoornissen bij kanker. Sinds 2012 worden aanpassingsstoornissen niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. (Ex-)kankerpatiënten krijgen daardoor vaak niet de zorg waaraan zij behoefte hebben. Om dit probleem aan te pakken, is in 2016 de richtlijn ‘Aanpassingsstoornis bij patiënten met kanker’ opgesteld. In deze pilot wordt onderzocht in hoeverre patiënten baat hebben bij deze behandeling. Behandelingen binnen deze pilot worden wel vergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christine Brouwer: Christine@debosgroep.nl of lees hier meer.