Omgaan met ziekte

Een ernstige ziekte vraagt veel van de patiënt. Het kan leiden tot het verstoren van de draagkracht/draaglast balans. Enerzijds omdat de ziekte, met angst, onzekerheid en pijn, veel van je vraagt, maar ook doordat je daadwerkelijk minder kan hebben. Je kunt minder ondernemen en minder leuke en ontspannende dingen doen, zoals sporten. Dit alles heeft ook weer invloed op je gezin, werk en vriendschappen. Soms kunnen onverwerkte problemen uit het verleden juist nu de kop op steken, omdat je lichamelijk kwetsbaarder bent en je je kwetsbaar voelt. Het kan moeilijk zijn daarover met elkaar te praten. In therapie vind je woorden om te kunnen praten, en leer je beter om te gaan met spanningen rond het ziekteproces.

Ook bieden we geregeld de Houd me Vast training aan: een training gericht op het verbeteren en verdiepen van de band tussen beide partners, met als focus omgaan met ziekte binnen de partnerrelatie.

Meerdere van onze psychologen hebben ook in een ziekenhuis gewerkt en hebben ervaring met “hoe het er daar aan toegaat”. Daarnaast hebben we ook wat geleerd over verschillende ziektebeelden, over bijvoorbeeld MS, schildklierproblemen, diabetes, verschillende vormen van kanker, dementiële beelden en verschillende erfelijke aandoeningen. We zijn geen artsen, maar weten het verschil tussen een hyper en een hypo bij diabetes, dat MS een verschillend beloop kan hebben en dat er verschillende behandelingen zijn voor kanker, mede omdat er zoveel verschillende vormen van kanker zijn.