Persoonlijkheid & Identiteit

Persoonlijkheid

Ieder mens heeft kwaliteiten en valkuilen. Soms kunnen bepaalde karaktertrekken of patronen – bijvoorbeeld in relaties met anderen – je te veel in de weg gaan zitten. Mogelijk wil je hulp om je bewuster te worden van deze patronen en en anders te leren omgaan met je kwetsbaarheden. Deze patronen zijn vaak in de jeugd ontstaan en ingesleten in je persoonlijkheid, waardoor het moeilijk is om bijvoorbeeld ineens wel ‘nee’ te zeggen of om minder impulsief te reageren.

In therapie leer je je bewust te worden van deze patronen, te begrijpen hoe ze ontstaan zijn en er anders mee om te gaan. Voorafgaand aan behandeling doen we als dat nodig is onderzoek om je persoonlijkheid beter in kaart te brengen. De inhoud, vorm en duur van de therapie wordt afgestemd op het individu.

Identiteit

In bepaalde levensfases of na ingrijpende gebeurtenissen, kunnen mensen het gevoel hebben zichzelf ‘kwijt’ te zijn. Je twijfelt aan jezelf en aan wat je nou eigenlijk wilt.

Als je geen psychische klachten ervaart die erop duiden dat er sprake is van een diagnose, valt hulp voor identiteits- en levensfaseproblematiek buiten de vergoede zorg door de zorgverzekeraar. Coaching is dan een optie. De aanpak is gericht op ontwikkeling. Wat gaat er goed en wat kan er beter? We sluiten aan bij je sterke kanten en talenten. Met behulp van technieken uit de gedragstherapie kunnen eventuele drempels worden weggenomen en ga je concreet aan het werk om gewenste vaardigheden te vergroten.