Preventie

Zit je niet lekker in je vel? Het kan zijn dat op bepaalde momenten het leven even niet zo lekker loopt waardoor je sombere of angstige gedachten ontwikkelt of onbestemd niet tevreden of gelukkig bent. Als je geen psychische klachten ervaart die erop duiden dat er sprake is van een diagnose, dan valt psychologische behandeling buiten de vergoede zorg door de zorgverzekeraar. Toch kan het een goed idee zijn om hulp te zoeken.

Om je gevoelens te onderzoeken en je bewuster te maken van je behoeften kun je een mogelijk langer therapietraject voorkomen. Zo kan het verlichten van stress en verminderen van piekeren al een positief effect hebben op je psychische gesteldheid. Ook kun je met hulp een terugval in eerdere psychische klachten  voorkomen. Of je levenskwaliteit in het algemeen verbeteren. Deelname aan een van onze trainingen is dan een goede optie.  De BOSgroep heeft een breed aanbod aan trainingen, die elk je mentale veerkracht vergroten en je helpen om beter om te gaan met de wisselvalligheden van het leven.