Rouw & Verlies

Rouw is afscheid nemen na een ingrijpend verlies. Dagelijks worden veel mensen geconfronteerd met verlies, bijvoorbeeld in de vorm van de dood van een naaste. Meestal gaat de eerste tijd als in een roes voorbij. Het verlies dringt vaak pas in de periode daarna echt door. Dan gaan de nabestaanden beseffen wat het betekent voor hun leven. Dit is de zwaarste en verdrietigste tijd. De verwerking hiervan, het rouwen, kun je zien als het proces om je aan te passen aan een totaal veranderde situatie. Je moet je leven opnieuw afstemmen, de geliefde persoon is immers voorgoed weg. Deze periode kan gepaard gaan met gevoelens van ontkenning en ongeloof, maar ook met gevoelens van somberheid en eenzaamheid. Heftige emoties zoals angst, boosheid, verdriet en schuldgevoelens kunnen aan de orde zijn, net zoals slapeloosheid en lichamelijke klachten. Vaak lukt het toch om het ingrijpende verlies een plek te geven. Er kunnen echter problemen optreden in de aanpassing aan het verlies: het rouwproces stagneert.

Ook andere ingrijpende gebeurtenissen kunnen ingrijpende verlieservaringen geven zoals het verlies van je baan. Therapie helpt dan. De inhoud, vorm en duur van de therapie worden afgestemd op het individu.

Mogelijk herken je je in deze symptomen, maar is therapie niet noodzakelijk. Mogelijk is een coachingstraject bij ons dan passend.