Trauma & EMDR

Als iemand één of meerdere ingrijpende (traumatische) gebeurtenissen heeft meegemaakt, kost het enige tijd om dit te verwerken. Vaak zijn mensen na een trauma nog extra alert, schrikken ze sneller en worden ze geregeld herinnerd aan het trauma, bijvoorbeeld door nachtmerries. Dit is volkomen normaal en meestal nemen deze klachten na verloop van tijd vanzelf af. Soms kunnen dergelijke klachten echter om diverse redenen langer blijven bestaan. Je probeert niet aan het trauma te denken, en je vermijdt de confrontatie met dingen die je aan het trauma doen denken – maar ongewild dringen de beelden zich aan je op. Dat kan samengaan met onder andere slaapproblemen, spanning, prikkelbaarheid, schrikachtigheid en concentratieproblemen. Herinneringen aan een trauma van jaren geleden kunnen door veranderde omstandigheden later in je leven weer naar boven komen. Het is je lange tijd gelukt herinneringen hieraan weg te drukken, maar door omstandigheden lukt dat nu niet meer.

Therapie richt zich op verwerking van trauma(‘s). Dat kan door gesprekken, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), of een combinatie van beide. EMDR helpt je om ingrijpende negatieve ervaringen te verwerken, die je blijven achtervolgen en belasten met restverschijnselen. Je hoeft hierbij niet jarenlang te praten over het verleden. EMDR combineert het terugdenken aan een traumatische ervaring met snelle oogbewegingen. De nare ervaring wordt zo op een andere manier in je geheugen opgeslagen. De negatieve emoties die gekoppeld zijn aan het trauma, verminderen of verdwijnen. Ook langere tijd na het trauma is EMDR bewezen effectief. De inhoud, vorm en duur van de therapie worden afgestemd op het individu.