Klachtenregeling

Het doel van de klachtenbehandeling is gericht op het bereiken van een voor beide partijen bevredigende oplossing (Wkkgz art 16, lid 2). Wij vinden het belangrijk dat u zich vrij voelt om eventuele problemen met ons te bespreken, zodat wij samen met u tot een passende oplossing komen. Mocht u er niet uit kunnen komen met uw behandelaar, dan wijzen wij u graag op  de onderstaande stappen voor het indienen van een klacht. Wij willen uw klacht serieus en zorgvuldig behandelen. Het uitgangspunt van De BOSgroep is: met duidelijke afspraken, korte lijnen en open communicatie voorkomen we onoplosbare situaties.

De werkwijze om een klacht in te dienen is als volgt:

  1. Bespreek het probleem met uw behandelaar.
  2. Als dat niet mogelijk is, of u voelt zich niet gehoord: leg het probleem voor aan een van onze contactpersonen bij klachten: Anneke van Dobbenburgh (anneke@debosgroep.nl) of Sandra Peerdeman (sandra@debosgroep.nl). U ontvangt zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor een gesprek. Doel van dat gesprek is uw klacht te horen en indien nodig tot een oplossing proberen te komen.
  3. Als dat onvoldoende is of niet mogelijk, of u voelt zich niet gehoord, dan kunt u een formele klacht indienen bij de Klachtencommissie GGZ Amsterdam en Omstreken. De onafhankelijke klachtenfunctionaris aldaar fungeert als bemiddelaar tussen u als klager en de BOSgroep, zodat er alsnog samen een goede oplossing kan worden gevonden. Contactgegevens: De klachtenfunctionarissen zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag. Als zij niet in de gelegenheid zijn om de telefoon op te nemen, dan kunt u de voicemail inspreken. Er wordt dan binnen 3 werkdagen contact met u opgenomen. Telefoon:  06-2207 5934 / 06-1226 6245. E-mailadres: Klachten.Functionaris@ggzingeest.nl (tip: veilig e-mailen) Postadres: Klachtenfunctionaris, Postbus 74077, 1070 BB Amsterdam.
  4. Indien de klacht via de onafhankelijke klachtenfunctionaris onverhoopt toch niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kan de klager met zijn / haar klacht terecht bij de geschillencommissie. De klacht wordt dan een geschil en zal worden beoordeeld door een deskundige en onpartijdige commissie die een bindende uitspraak zal doen over het geschil. Zowel de klager als de BOSgroep dient zich aan deze uitspraak te houden, er kan dus niet in hoger beroep worden gegaan tegen de uitspraak. Meer informatie over de geschillencommissie is te vinden op: www.degeschillencommissiezorg.nl