Invoering zorgprestatiemodel (ZPM)

Per 1 januari 2022 zijn de regels veranderd betreffende de declaratie aan uw zorgverzekeraar. Een nieuw declaratiesysteem is geïntroduceerd. Het Zorg Prestatie Model (ZPM).
Praktisch gezien betekende dit dat uw eigen risico 2021 nog werd aangesproken in 2021 (het intakegesprek en behandelgesprekken die plaatsvonden in 2021, ook na verlenging van uw behandeling (DBC)) en dat er door de verandering in het zorgstelsel in januari direct aanspraak gemaakt werd op uw eigen risico 2022 (gesprekken die plaats vonden vanaf 01-01-2022).


U heeft dus in alle gevallen van vergoeding te maken met uw eigen risico; dat geldt voor alle GGZ zorg die valt onder uw basisverzekering. Voor verdere vragen hierover raden wij u aan uw polis­voor­waarden te raadplegen en contact op te nemen met uw zorg­verzekeraar. Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent; u bent hier zelf verantwoordelijk voor.


Voor alle duidelijkheid, ook wanneer u bij ons na intake niet in behandeling bent gekomen, wordt de bestede tijd voor het intaketraject bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en zal de verzekeraar het eigen risico met u verrekenen.