Vanaf heden nemen wij geen aanmeldingen aan betreffende verzekerden van CZ en labels Ohra, CZ Direct, Nationale Nederlanden, Just en PZP, en Zilveren Kruis (Achmea) en labels zoals Interpolis, FBTO, De Friesland, Avero Achmea. Het jaarlijks budget dat uw zorgverzekeraar ons ter beschikking stelt, is ontoereikend en voor 2023 inmiddels ‘op gebruikt’. Een verzoek om extra budget te ontvangen is tot op heden helaas nog niet gehonoreerd. Mocht hier verandering in komen dan zullen wij dit direct vermelden op onze website.

Wij adviseren u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling. Uw zorgverzekeraar heeft een zorgplicht en zal voor u een kwalitatief gelijkwaardige plek bij u in de buurt zoeken. Het spijt ons zeer dat we u vanwege deze budgettaire redenen op dit moment niet de hulp kunnen bieden die gevraagd wordt.

Zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben

In 2023 sluit De BOSgroep geen contract af met Menzis en labels. Bent u verzekerd bij Menzis, Hema, Anderzorg of PMA dan kunt u alleen bij ons terecht op basis van restitutie, dit houdt in dat u onze factuur zelf moet indienen bij uw verzekeraar. Uw verzekeraar zal afhankelijk van uw polis, 60 tot 100% van de factuur vergoeden. Wij raden u aan uw polis hier goed op na te kijken.

Invoering zorgprestatiemodel (ZPM), (geplaatst okt 2021)

Per 1 januari 2022 zijn de regels veranderd betreffende de declaratie aan uw zorgverzekeraar. Een nieuw declaratiesysteem is geïntroduceerd. Het Zorg Prestatie Model (ZPM).
Praktisch gezien betekende dit dat uw eigen risico 2021 nog werd aangesproken in 2021 (het intakegesprek en behandelgesprekken die plaatsvonden in 2021, ook na verlenging van uw behandeling (DBC)) en dat er door de verandering in het zorgstelsel in januari direct aanspraak gemaakt werd op uw eigen risico 2022 (gesprekken die plaats vonden vanaf 01-01-2022).

U heeft dus in alle gevallen van vergoeding te maken met uw eigen risico; dat geldt voor alle GGZ zorg die valt onder uw basisverzekering. Voor verdere vragen hierover raden wij u aan uw polis­voor­waarden te raadplegen en contact op te nemen met uw zorg­verzekeraar. Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent; u bent hier zelf verantwoordelijk voor.


Voor alle duidelijkheid, ook wanneer u bij ons na intake niet in behandeling bent gekomen, wordt de bestede tijd voor het intaketraject bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en zal de verzekeraar het eigen risico met u verrekenen.