Over ons

Wij zijn een ondernemende praktijk, met een sterk en veelzijdig team. Onze methodes zijn bewezen effectief, inzichtgevend, praktisch en op resultaat gericht.

Kwaliteit voorop
De BOSgroep maakt gebruik van verschillende therapeutische methoden, vooral uit de cognitieve gedragstherapie en de systeemtherapie. Wij vinden het belangrijk om ons te blijven ontwikkelen en bekwamen in nieuwe succesvolle behandelmethodes. Dit streven vindt u terug in ons aanbod.

De kwaliteit van de behandelingen wordt goed bewaakt door onze onderlinge samenwerking en externe contacten met andere professionals uit het veld. Daarnaast gebruiken wij gestandaardiseerde vragenlijsten (SQ-48 en CQI) om het effect van en uw tevredenheid over de behandeling te meten. Tot slot vinden wij het belangrijk dat u zich goed op uw plek voelt bij één van ons. Een goede therapeutische relatie is een belangrijke factor in het slagen van de behandeling.

Klik hier om ons kwaliteitsstatuut in te zien.

Missie (waar staat de BOSgroep voor)

De BOSgroep is een kleine GGZ-instelling waarin met passie voor het vak en in onderlinge samenwerking kwalitatief hoogstaande psychologische hulp op maat wordt geboden.

Wij willen een kleinschalige professionele onderneming zijn, die van zo groot mogelijke betekenis is voor de mensen die wij begeleiden. Wij begeleiden onze cliënten op maat, met als doel klachten te verminderen en welzijn en zelfredzaamheid te bevorderen. Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden van de cliënt, met oog voor zijn of haar persoonlijke geschiedenis, aard en opvattingen en in een respectvolle werkrelatie. We stimuleren en motiveren de cliënten om hun doelen te bereiken. Onze werkwijze is eclectisch. Dat wil zeggen dat wij interventies vanuit verschillende theorieën en evidence based methodieken gebruiken met als doel zo goed mogelijk aan te sluiten bij de cliënt. We bieden maatwerk en doen wat nodig is voor de cliënt. Dit gebeurt als dat nodig is in nauw overleg met andere professionals. 

Wij bieden veiligheid en stabiliteit, zijn betrokken en beschikbaar. Zowel in ons contact met cliënten en verwijzers als in contact met collega’s vinden we ook humor en een positieve houding belangrijke waarden. Als collega’s onderling hechten we er waarde aan mooie momenten gezamenlijk te vieren  en samen te genieten van  eten en drinken.

Visie (wat wil de BOSgroep bereiken)

Wij vinden dat generalistische en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg laagdrempelig bereikbaar en beschikbaar moet zijn voor een ieder die daar op grond van een zorgvuldig gestelde diagnose behoefte aan heeft. Daartoe gaat de BOSgroep jaarlijks contracten aan met zoveel mogelijk zorgverzekeraars.

Wij vinden dat wij cliënten het beste kunnen ondersteunen wanneer onze werkwijze op maat is en dus is afgestemd op de cliënt en diens hulpvraag. De begeleiding is gericht op zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Wanneer zorg nodig is die niet aan een cliënt gegeven kan worden, zullen wij ons inzetten om de cliënt in overleg met de verwijzer te begeleiden naar passende zorg. 

Wij zijn ons bewust van de kosten van zorg en zetten ons in om passende zorg te bieden, kortdurend waar dat kan en langer durend waar dat moet.

Registraties
Alle behandelaren van de BOSgroep zijn in het beroepenregister van de overheid geregistreerd als gz-psycholoog en/of psychotherapeut of psychiater of in opleiding hiervoor.

U kunt meer lezen over de kosten en vergoedingen verderop op deze website en houden u op de hoogte van veranderingen in het overheidsbeleid die voor u van belang zijn. De BOSgroep is aangesloten bij: NIPNVP, LVVP en NVRG.

Raad van Toezicht

De BOSgroep heeft een Raad van Toezicht bestaande uit 3 onafhankelijke leden: Marianne Holleman, Tanja Bos en Tim Zuiderman.
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de algemene gang van zaken binnen De BOSgroep en staat de bestuurders met raad ter zijde.

Waardering

Uit de CQ-i blijkt een gemiddelde waardering van onze cliënten van 8,9. (1 december 2023)

Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit 3 personen die als cliënt, oud-cliënt of combinatie van , cliëntervaring hebben met De Bosgroep. Ze behartigt algemene belangen van cliënten en dient als klankbord voor het bestuur.

Openingstijden

08.30 uur – 17.30 uur maandag

08.30 uur – 17.30 uur dinsdag

08.30 uur – 17.30 uur woensdag

08.30 uur – 17.30 uur donderdag

08.30 uur – 17.30 uur vrijdag

Voor partnerrelatietherapie zijn enkele plekken in de avond beschikbaar.

Meer weten?
Neemt u dan contact met ons op.