Samenwerkingen

De BOSgroep heeft samenwerkingsverbanden op verschillende niveaus. Er is een intervisienetwerk m.b.t. management van een groepsprakrijk. Daarnaast zijn er met Psychologie Praktijk Amsterdam en Kick Your Habits samenwerkingsverbanden met betrekking tot het opleiden van GZ-psychologen en psychotherapeuten.

Daartoe werken we samen met zowel de RINO Amsterdam als de centrale RINO groep te Utrecht. Met betrekking tot de patiëntenzorg werken we samen met verschillende psychiaters, ziekenhuizen, andere psychotherapiepraktijken, een lichaamsgerichte therapeut, De BOSgroep Jeugd en natuurlijk huisartsen.