Tarieven

De GGZ verdeeld in de Generalistische Basis-GGZ (BGGZ) en de Specialistische-GGZ. (SGGZ). De BGGZ is een vervanging van wat vroeger de eerstelijnszorg was en is iets uitgebreid in het maximum aan behandelingstijd. Deze zorg bestaat uit drie modules: kort, middellang en intensief en kan van 5 afspraken uitgebreid worden naar 12 afspraken. De SGGZ staat voor psychotherapie en blijft als behandeling van langere duur en intensievere aard beschikbaar voor cliënten met ernstiger of complexer klachten die daarvoor een aparte verwijzing hebben.

De overheid wil dat behandeling van psychische klachten zo kort mogelijk duurt en bewezen effectief is. De huisartsen krijgen in dit verhaal een zwaardere taak; zij moeten nog meer de afstemming van zorg regelen. Voor elke behandeling en vervolgstap hierin bent u aangewezen op een duidelijke verwijzing van uw huisarts. Bij deze rol helpen praktijkondersteuners (POH’ers) de huisartsen. Zij vormen met kortdurende hulp bij lichtere klachten het voorportaal van de GGZ en helpen de huisartsen in samenwerking met ons bij een goede inschatting van uw klachten. Wordt u doorverwezen naar De BOSgroep dan bepalen wij met behulp van een intake-traject de meest passende behandeling en match met een van onze psychologen of psychotherapeuten.

Vergoeding (2024)
De BOSgroep heeft met de meeste zorgverzekeraars* een contract om onze zorg onder de meest gunstige voorwaarden aan onze cliënten te kunnen aanbieden. Op 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd in de GGZ. In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zogenaamde “zorgprestaties” (bijvoorbeeld behandelsessies of overleggen) plaatsvinden. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2024 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2024.

Voor verdere vragen hierover, raden wij u aan uw polisvoorwaarden te raadplegen en contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Niet vergoed
De BOSgroep heeft geen contract met Menzis. Bent u verzekerd bij Menzis, Hema, Anderzorg of PMA dan kunt u alleen bij ons terecht op basis van restitutie, dit houdt in dat u onze factuur zelf moet indienen bij uw verzekeraar. Uw verzekeraar zal afhankelijk van uw polis, 60 tot 100% van de factuur vergoeden. Wij raden u aan uw polis hier goed op na te kijken.

Zorgverzekeraars hebben besloten om behandeling van bepaalde klachten, zoals partnerrelatieproblemen, niet langer meer te vergoeden vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat u zelf de kosten van deze behandeling moet betalen. Een diagnose die niet vergoed wordt, wordt ‘overig zorgproduct’ (ozp) genoemd. Voor behandeling van klachten die onder ozp vallen, hanteren wij €116,- per sessie.

Voor relatiegesprekken brengen wij u samen €173,- per behandeltijd van 75 minuten in rekening. In sommige gevallen kan voor relatietherapie wel (gedeeltelijk) vergoeding plaatsvinden, bijvoorbeeld als een van u beiden, of allebei, dermate ernstige klachten heeft dat wij een individuele psychiatrische diagnose vaststellen. De behandeling waar u beiden aan deelneemt duurt dan ook meestal langer. Mocht bij aanmelding niet helemaal duidelijk zijn wat de ernst en aard van de hulpvraag is, dan kunnen wij een advies pas uitbrengen na een of meer intakegesprekken. Deze korte diagnostiek komt voor vergoeding in aanmerking. U heeft echter in alle gevallen van vergoeding te maken met uw eigen risico; dat geldt voor alle zorg die valt onder uw basisverzekering.

De kosten voor familiecoaching bedragen €205,- per behandeltijd van 90 minuten.

Het coachingsaanbod valt niet onder de GGZ. Voor coaching, evenals voor onze trainingen, werken wij op maat. Voor meer informatie hierover kunt u met ons contact opnemen. Afhankelijk van uw vraag doen onze coaches u een passend voorstel. Uw werkgever is wellicht bereid een deel van deze kosten op zich te nemen. Ook is in veel gevallen belastingaftrek mogelijk.

Algemeen
Om voor vergoeding van de gesprekken in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Deze verwijsbrief dient voorafgaande aan het intakegesprek in ons bezit te zijn. Mocht er iets veranderen in uw situatie, zoals adreswijziging, verandering van zorgverzekeraar of soort polis, dan dient u dit aan ons door te geven. De zorgverzekeraar vergoedt alleen als al uw gegevens en premiebetalingen in orde zijn. Als blijkt dat u wijzigingen niet aan ons heeft doorgegeven, dan zijn wij genoodzaakt de nota’s bij u in te dienen.

Afzeggen/Te laat afgezegde afspraak

Wanneer een afspraak van uw kant niet kan doorgaan, dient deze 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wanneer u ons niet persoonlijk aan de telefoon treft, kunt u ons antwoordapparaat op elk moment inspreken; datum en tijd worden geregistreerd. Indien uw afspraak niet 24 uur van te voren is afgezegd, brengen wij een deel van onze kosten bij u in rekening, namelijk voor een individuele afspraak €63,- en voor een relatiegesprek €89,-.


*Deze zorgverzekeraars zijn:

  • ASR (Ditzo, De Amersfoortse)
  • CARESQ (Eucare, Avitae)
  • CZ (Ohra, direct geregeld, Nationale Nederlanden, Just)
  • DSW (Stad holland, inTwente, Aevitae, RMA)
  • ENO (Salland, Hollandzorg, Zorg Direct)
  • ONVZ
  • VGZ (IZZ, IZA, UMC, Univé, ZEKUR, SZVK, Bewuzt, zorgzaam verzekerd, Promovendum, National Academic, Besured, Turien, MVJP)
  • Zilveren Kruis (FBTO, Interpolis, Avero Achmea, Het Groene Land, OZF, Turien, Aevitae, Prolife, take care now, De Friesland en Kiemer, Ziezo, IAK, Caresco)
  • Zorg en Zekerheid