Christine Brouwer

Christine Brouwer

Dr. Christine Brouwer is gespecialiseerd in de behandeling van problemen in de verwerking van ingrijpende levensgebeurtenissen, vooral op het gebied van ziekte en gezondheid. Individueel, in een relatie of binnen het gezin. Deze interesse stamt al uit haar onderzoekstijd aan de universiteit. In 1997 promoveerde zij op onderzoek naar de psychologische gevolgen van voorspellend DNA-diagnostiek voor patiënten en hun partners. Daarna volgde zij de opleiding tot psychotherapeut en aansluitend tot klinisch psycholoog. Naast het voeren van gesprekken is zij actief betrokken bij het opleiden van gz-psychologen en psychotherapeuten. Zij begeleidt de opleidingen binnen de BOSgroep, geeft supervisie aan opleidelingen buiten de BOSgroep, geeft les op de RINO en vertegenwoordigt de kleine praktijken in het stichtingsbestuur van de RINO. Zij neemt actief deel aan het ontwikkelen van psychologische zorg voor kankerpatiënten. Zo schreef zij mee aan de richtlijn ‘aanpassingsstoornis bij kanker’. Verder is zij co-auteur van twee hoofdstukken uit het boek Psychosociale zorg in de oncologie. Christine geeft ook de Houd me Vast training, een succesvol programma voor het creëren van een hechte en veilige relatie tussen jou en je partner. Tevens heeft zij haar oude interesse, namelijk het medisch psychologische wetenschappelijke onderzoek weer opgepakt vanuit haar onbezoldigde aanstelling bij de afdeling Klinische genetica van het LUMC.