Mandy Brandt

Mandy Brandt

Drs. Mandy Brandt is psychotherapeut bij De BOSgroep. Binnen De BOSgroep doet zij psychodiagnostiek en inzicht gevende psychotherapeutische behandelingen bij matig tot ernstige problematiek. Zij heeft affiniteit met werken vanuit het schema-therapeutisch kader, dat zich richt op het doorbreken van langer bestaande gedragspatronen bij cliënten, in relatie tot zichzelf en in relaties met anderen. Eerder deed zij werkervaring op als psychodiagnosticus en als psycholoog bij een grote GGZ instelling in Amsterdam.