Verwijzers

Verwijzen naar de BOSgroep

De veranderingen in de GGZ verplichten ons ertoe u, als verwijzer (huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, een andere GGZ-instelling/jeugdinstelling) te verzoeken om een aantal vragen te beantwoorden.

Hieronder vindt u een formulier met deze vragen. De verwijzing kunt u ons via zorgmail doen toekomen: De Bosgroep Psychologen (500080643). 

Een andere mogelijkheid is het formulier uit te printen middels de “print formulier knop”, vervolgens invullen en ondertekenen en opsturen aan De Bosgroep, Akerdijk 235, 1171 RA Badhoevedorp of meegeven aan uw patiënt.

Verwijzen naar de BOSgroep

U kunt dit formulier ook opvragen via info@debosgroep.nl.

Per 1 januari 2014 nemen wij slechts verwijzingen aan die voldoen aan de richtlijnen.

Werkwijze

De verwijzer ontvangt na intake, indien de cliënt toestemming heeft gegeven, een korte samenvatting van de intake, een voorlopige diagnose en het behandelplan. Deze brief wordt zowel door cliënt als behandelaar ondertekend zodat de verwijzer weet wat cliënt weet en vice versa.

Wanneer de behandeling is afgerond, ontvangt de verwijzer, indien cliënt toestemming heeft gegeven, bericht over het beloop van de behandeling en indien nodig advies voor de toekomst.

RMO/RMA

Onze praktijk heeft capaciteit en reserveert ruimte voor vluchtelingen uit Oekraïne met psychische klachten. We hebben een contract RMO/RMA.

Procedure aanmelden RMO/RMA
Een huisarts kan telefonisch aanmelden wanneer psychische hulp nodig is via 020-358 29 23. Wij noteren de nodige gegevens en geven meteen een intakeplek.  Een schriftelijke verwijzing is verplicht en dient na het maken van de afspraak te worden opgestuurd. Niet passend bij onze praktijk zijn klachten betreffende (acute) suïcidaliteit en/of psychose.

De gesprekken vinden plaats bij ons op locatie, bij voorkeur face-to-face gesprekken met een mogelijkheid tot beeldbellen.